Montaj piatră cubică / pavaje

PIATRĂ CUBICĂ / PAVAJE

Prin pavaje se înţelege o serie de straturi de materiale diverse, suprapuse pe terenul natural care au menirea de a realiza o structură corespunzătoare îndeplinirii unei funcţii speciale – sistem rutier (suprafeţe carosabile, zone de parcare, amenajări urbane, etc.).


Pentru punerea în operă a pavelelor trebuie realizate urmatoarele straturile specifice:
1. Infrastructura;
2. Suprafaţa finisată a infrastructurii;
3. Stratul de poză din nisip;
4. Îmbrăcămintea din pavele;
5. Faze de lucrări: colmatarea rosturilor, compactarea pavelelor.

MONTAJ PIATRĂ CUBICĂ / PAVAJE

Punerea în operă a primelor pavele necesită o grija deosebită, fapt ce se va răsfrânge asupra întregii aranjări a elementelor succesive. Fiecare pavelă trebuie să fie pozată cu atenţie, pentru a nu deranja pavela adiacentă. Ordinea de pozare trebuie să garanteze ca pavelele să poată fi pozate uşor şi în aşa fel încât să nu trebuiască niciodată să se forţeze o pavelă între cele deja pozate.

Până ce pavajul nu a fost compactat cu ajutorul vibratoarelor, nu trebuie să fie supus la alte încărcări în afară de trecerea pavatorului şi a utlilajelor sale. Pentru nici un motiv, pe timpul operaţiei de pozare, nu trebuie să fie deranjat sau modificat stratul de poză. Supunerea la sarcini de exploatare a pavajelor înainte de compactare şi de colmatare completă a rosturilor, poate cauza reacţii între pavele, având drept consecinţă ciobirea muchiilor.

%d blogeri au apreciat: